Đậu Đỏ Hạt To

16.000 35.000 

Đậu đỏ hạt to hay gọi tắt là đậu đỏ có tên khác là đậu đỏ có nguồn gốc từ Trung mỹ và Mexico, đâu là một loại hạt thuộc họ đậu giàu dinh dưỡng được dùng nhiều tại Việt Nam ta