Đậu xanh tách vỏ

20.000 45.000 

Đậu xanh tách vỏ là công đoạn xát bỏ vỏ đến khi thấy màu vàng của Đậu Xanh, Đậuxanh tách vỏ thường để nấu chè, làm nhân bánh, làm đồ chay..v.v.