Gia Vị Chấm Tây Bắc

Gia vị chấm có hương vị Tây Bắc đặc biệt, kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau, do đó cũng phù hợp để chấm nhiều loại thực phẩm khác nhau, mỗi loại mang đến hương vị ngon riêng.