Hạt Diêm Mạch Trắng

70.000 

Diêm mạch là tên được sử dụng phổ biến của Chenopodium quinoa, một loài thực vật có hoa thuộc họ Dền.