Hạt Kỳ Tử Thương Hiệu Nahas

85.000 

Sản phẩm hạt kỷ tử Nông sản uy tín cung cấp đạt 100% thành phần tự nhiên, hoàn toàn không can thiệp xử lý bằng hóa chất độc hại. An toàn và giữ được hương vị nguyên bản thiên nhiên.