Hạt Sen Khô Đặc Sản Huế

55.000 

Hồ Tịnh Tâm ở Huế nổi tiếng bởi ngào ngạt hương thơm sen, bao nhiêu năm qua Hạt sen Tịnh Tâm đã được người dân Huế coi như một nét riêng mà chỉ Huế mới có.