Lạc Đỏ Nghệ An

35.000 85.000 

 

Nhân lạc đỏ theo khoa học người ta gọi là Arachis hypogea Linn. Tại nước ta lạc có tên gọi khác nhau, tùy vào từng vùng miền. Miền Bắc thường gọi là lạc, miền Nam gọi là đậu đỏ.