Mộc Nhĩ Đen

17.000 30.000 

Mộc nhĩ có tên khoa học là Auricularia auricula-judae ở Việt Nam một số vùng gọi nấm tai mèo, đây là thực phẩm bổ dưỡng phổ biến ở Việt Nam.